Spoor 1 en Spoor 2

Thijssen ReIntegratie Advies is een re-integratiebureau met extra interventie-instrumenten voor de begeleiding en re-integratie van werknemers met langdurige (psychische) ziekte-problematiek. Ons uitgangspunt is het individuele potentieel, rekening houdend met de factoren die eventueel belemmerend (kunnen) zijn. Op basis van een grondige diagnose, met gebruikmaking van alle noodzakelijke diagnosemiddelen, waaronder wetenschappelijk gevalideerd testmateriaal, wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de betreffende client. Daarna wordt gewerkt om de belangrijkste belemmeringen hierbij weg te nemen, of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. De match tussen het actuele aanbod van de arbeidsmarkt en het potentieel en de wens van de client vormen het leidende uitgangspunt. Het uiteindelijke doel is dan ook: Het verwezenlijken van een match tussen het (onbenutte en/of onbekende) potentieel van mensen die (psychisch) ziek en/of werkloos zijn en de arbeidsmarkt, door deze mensen weer te activeren in en te begeleiden bij hun zoektocht naar (soms verborgen) mogelijkheden. Als coach en activator hierin een leidende rol te vervullen is de taak en doelstelling zoals TRA deze ziet.

In geval van spoor 2 trajecten is het belangrijk om te weten dat wij beschikken over een ruim netwerk in onze provincie. Onze interventies zijn louter individueel en op maat. Vaak is er bij langdurige ziekte sprake van multi-problematiek, waardoor meerdere soorten onderzoeken en/of interventies noodzakelijk kunnen zijn. Er wordt dan bekeken of het mogelijk is om zaken zoveel mogelijk af te stemmen en waar mogelijk parallel te laten verlopen, teneinde maximale efficiency te garanderen gedurende het traject. Centraal staat bij ons wat de mogelijkheden van iemand zijn, uiteraard rekening houdend met eventuele beperkingen. Wij werken vanuit een positieve grondhouding aan een permanente verbetering van de situatie. De interventies die wij toepassen zijn in elk geval “evidence based”!

Zowel de organisatiekundige invalshoek, als de persoonlijke problematiek van de werknemer krijgen alle aandacht. De coaches bij TRA zijn ervaren mensen (acad.) die met grote betrokkenheid en senioriteit de match tussen individu en organisatie kunnen maken.