Neurofeedbacktraining


  • Angststoornissen
  • Burnout-klachten
  • Depressies
  • Etc.

De vaak langdurige maar ook blijvende uitval van een medewerker komt meestal voort uit een samenloop van verschillende problemen die een persoon of de organisatie waarin die persoon werkzaam is (geweest) ten deel vallen. Nog vaker is het een samenloop van die omstandigheden die erin resulteert dat zowel de persoon als de organisatie met elkaar of zichzelf op een doodlopend spoor komen. Deze categorie mensen dient echter geenszins afgeschreven te worden voor de arbeidsmarkt. De steeds krapper wordende arbeidsmarkt biedt voldoende mogelijkheden voor mensen die daartoe gemotiveerd zijn. Is er sprake van langdurige fysieke, dan wel psychische problematiek, dan is ons uitgangspunt niet wat iemand NIET meer kan, maar wat iemand WEL nog kan. Of nog beter, tot welk niveau van inzet iemand weer gebracht kan worden. Hiertoe hanteren wij verschillende mogelijkheden. Voor veel vormen van (langdurig) psychisch lijden liggen er mogelijkheden besloten in behandeling door middel van neurofeedback. De mogelijkheden hiervan zijn voor veel mensen nog volkomen onbekend. Wij werken dan ook nauw samen met een bureau dat gespecialiseerd is in de behandeling van psychische problematiek door middel van neurofeedback- training. Neurofeedback is een effectieve methode om mensen te ondersteunen bij psychische klachten. Deze behandelmethode die na de Verenigde Staten, Canada en Australie nu ook in Europa een snelle groei doormaakt, bestaat uit het zelf trainen van de activiteit van de hersenen met behulp van een computer. Veel aandoeningen zoals o.a. angststoornissen, depressies, concentratieproblemen, gedrags- en leerproblemen en migraine gaan gepaard met een instabiliteit van de hersengolven. Neurofeedback training werkt hierop stabiliserend, reorganiserend en normaliserend, waardoor klachten verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.
Een behandeling door middel van neurofeedback combineren wij met een persoonsgerichte aanpak die tot een vaste plek op de arbeidsmarkt moet leiden, of tot een re-integratie op de bestaande werkplek. Dit is waar wij voor gaan.