Motivatietesten

Motivatie en Leerstijlen

MLV-M Motivatie & Leerstijlen Vragenlijst – Middelbaar niveau
MLV-M Motivatie & Leerstijlen Vragenlijst – Hoger niveau

De impact die de uitslag op een persoonlijkheidstest kan hebben op een individu of een besluit kan erg groot zijn, daarom is het belangrijk om persoonlijkheid op een gedegen wijze te meten. De Multiculturele Persoonlijkheids Test - Big Six (MPT-BS) meet zes dimensies van persoonlijkheid. Naast de wereldwijd geaccepteerde ‘Big Five’ is er een zesde component: de factor Integriteit. In totaal kent de MPT-BS 25 subschalen.

AWV Arbeidsmotivatie Vragenlijst

Arbeidsmotivatie en Werkzoekgedrag Vragenlijst (AWV)
Indien u op efficiënte wijze zicht wilt krijgen op iemand zijn of haar arbeidsmotivatie en werkzoekgedrag, biedt TRA de Arbeidsmotivatie en Werkzoekgedrag Vragenlijst (AWV) aan.

Het doel van de AWV is het meten van arbeidsmotivatie en het daadwerkelijke werkzoekgedrag van een kandidaat. De AWV is geschikt voor mannen en vrouwen vanaf ongeveer 16 jaar. De vragenlijst bestrijkt een aantal aspecten waarvan de relatie met het vinden van werk is aangetoond. Met name werkzoekintentie blijkt een belangrijke voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk vinden van werk.