Gemeenten

In de keten werk & inkomen werken gemeenten en UWV Werkbedrijf samen op Werkpleinen. In totaal zijn er 100 Werkpleinen in heel Nederland

Gemeenten voeren o.a. regelingen uit op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet inkomens-voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet Inkomens-voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). Maar daarnaast worden gemeenten opgezadeld met nieuwe verantwoordelijkheden. De Wet werken naar vermogen (Wwnv) is in voorbereiding en moet vanaf 1 januari 2013 de WWB, WSW en een deel van de Wajong vervangen. Het kabinet wil met de Wwnv zorgen dat mensen naar vermogen gaan werken en participeren.

Samenwerking
Voor een succesvolle uitvoering is een integrale aanpak en samenwerking tussen onder andere gemeenten en SW-bedrijven noodzakelijk. Met als doel:
• Mensen die nu nog niet werken maar dat wel kunnen te prikkelen om te gaan werken,
• Gemeenten meer ruimte te geven hen daarbij te ondersteunen en
• Werkgevers te stimuleren deze mensen in dienst te nemen Stimulering arbeidsparticipatie

Om mensen, die langere tijd langs de kant staan en een bijstandsuitkering ontvangen (geldt ook voor degene die een IOAW of IOAZ ontvangen) op de arbeidsmarkt een grotere kans op werk te bieden, geldt de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP). Gaarne zetten wij als Thijssen ReIntegratie Advies onze deskundigheid in om uw Gemeente te ondersteunen bij het (re-)activeren van de langdurig (zieke) werkloze, door middel van intensieve trajecten die wij in gezamenlijkheid kunnen vaststellen.